Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz w celach statystycznych. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj czym są pliki cookies.

Zezwalam na pliki cookies z tej strony.

Akceptuje

WENTYLACJA MECHANICZNA W OBIEKTACH BIUROWYCH I REKREACYJNYCH

W pomieszczeniu biurowym, zanieczyszczenie powietrza może być nawet kilkanaście procent wyższe niż na zewnątrz budynku. Wynika to głównie z tego, że powietrze w pomieszczeniach biurowych, ze względu na swoją wysoką temperaturę sprzyja rozwojowi drobnoustrojów, a rzadsza wymiana powietrza, przez zbyt rzadkie wietrzenie nie pozwala na skuteczne usuwanie zanieczyszczonego powietrza i zamienianie go na powietrze mniej zanieczyszczone, pochodzące z zewnątrz. Przekłada się to na niższą efektywność pracy, częstsze choroby górnych dróg oddechowych, skóry, szybciej rozprzestrzeniające się przeziębienia.

Zdaniem naukowców najistotniejszym warunkiem dobrego samopoczucia człowieka jest odpowiednia jakość otaczającego go powietrza (ważna jest zawartość tlenu) oraz tzw. komfort cieplny. Odpowiednia wentylacja pomieszczeń jest niezbędna zarówno dla zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, jak również dla pracy urządzeń. Podniesienie komfortu wpływa na skuteczność pracy oraz podnosi prestiż firmy. Zgodnie z normą PN-83/B-03430/Az3:2000 (wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej) dla budynków użyteczności publicznej strumień powietrza zależy od ilości przebywających w nich ludzi i jest określony jako 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby.

Bardzo często uważa się, że skutecznym rozwiązaniem problemu braku wentylacji jest klimatyzacja. Ma ona jednak za zadanie utrzymanie odpowiednich parametów fizycznych powietrza (tj. temperatura, wilgotność), ale zazwyczaj nie wpływa na skład powietrza! Systemy klimatyzacji nie dokonują wymiany powietrza w pomieszczeniach, a jedynie je "obrabiają" tzn. latem chłodzą powietrze w pomieszczeniu, a zimą podgrzewają! 


Przybliżona analiza ekonomiczna - sala konferencyjna

Orientacyjne zyski finansowe i ekonomiczne w ciągu sezonu grzewczego wynikające z zastosowania central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, przy założeniu średniej temperatury -1°C. 


Z wymiennikiem krzyżowymZ wymiennikiem obrotowymZ wymiennikiem spiralnym
Ilość powietrza 4 600 m3/h 4 600 m3/h 4 600 m3/h
Sprawność temp. odzysku ciepła 55 % 71 % 85 %
Moc wentylatorów w punkcie pracy 4,40 kW 4,40 kW 4,40 kW
Koszt serwisowania urządzeń 400 zł/rok 400 zł/rok 400 zł/rok
Strata ciepła na wentylację (w sezonie grzewczym) 21 283 kWh/s.g. 13 716 kWh/s.g. 7 094 kWh/s.g.
Koszt strat ciepła 7 661,85 zł/rok 4 937,64 zł/rok 2 553,95 zł/rok
Max. zużycie energii elektrycznej 12 848 kWh/s.g. 12 848 kWh/s.g. 12 848 kWh/s.g.
Koszt energii elektrycznej 5 396,16 zł/rok 5 396,16 zł/rok 5 396,16 zł/rok
Zysk ciepła z zastosowania urządzenia 13 164 kWg/rok 20 732 kWh/rok 27 353 kWh/rok
Zysk finansowy 3 968,32 zł/rok 6 692,53 zł/rok 9 076,22 zł/rok

- zysk finansowy wynikający z zastosowania systemu wentylacji z odzyskiem ciepła Firmy Bartosz     (z wymiennikem spiralnym):

9 076,22 zł/rok

- różnica pomiędzy zyskiem finansowym wynikajązym z zastosowania systemu wentylacji z odzyskiem ciepła Firmy Bartosz a systemami powszechnie stosowanymi na rynku (z wymiennikiem krzyżowym):

5 107,90 zł/rok