Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz w celach statystycznych. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj czym są pliki cookies.

Zezwalam na pliki cookies z tej strony.

Akceptuje
ZUS w Strzelcach Opolskich

Centrala wentylacyjna VENA Optima w wykonaniu zewnętrznym dostarczona do oddziału ZUS w Strzelcach Opolskich. Centrala została dostosowana do indywidualnych wymagań inwestycji (układ poziomy). W centrali zastosowano przeciwprądowy wymiennik ciepła, nagrzewnicę wodną oraz zintegrowane czerpnie i wyrzutnie.

Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelach opolskich

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VEBAR CR dostarczona do siedziby Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich. Wydajność centrali wentylacyjnej: 2000 m3/h

H.K. Produkcyjny Ośrodek Maszynowy

Dostawa centrali wentylacyjnej wymiennikiem spiralnym (VEBAR WS) do zakładu H.K. Produkcyjny Ośrodek Maszynowy w miejscowości Kuków k. Suwałk. Centrala o wydajności 11.550 m3/h, w wykonaniu zewnętrznym, z czerpnią i wyrzutnią z okapnikami, fabrycznie okablowana, szafa sterująca wbudowana w centralę. Dodatkowo dostarczono nagrzewnicę kanałową.

Hotel Cztery Pory Roku w Pilikach

Dostarczyliśmy 8 central wentylacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła o łącznej wydajności ok. 13.500 m3/h, m.in. dwie nawiewne podwieszane centrale wentylacyjne VEBAR N, centralę z wymiennikiem obrotowym VEBAR CR, dwie centrale podwieszane VENA Optima VOV, dwie centrale stojące VENA Optima oraz zestaw wentylacyjny (rekuperator) VENA Standard. Wszystkie centrale zostały fabrycznie okablowane i wyposażone w układ sterowania STW, dodatkowo dostarczono nagrzewnice wodne.

Zakład Nauk o Człowieku

Zakład Nauk o Człowieku Uniwersytet Rzeszowski - dostawa 4 central wentylacyjnych z wysokosprawnymi wymiennikami spiralnymi (VEBAR WS), łączna wydajność central 16.550 m3/h oraz dostawa centrali wentylacyjnej w wykonaniu higienicznym z wymiennikiem glikolowym (VEBAR G) o wydajności 9.800 m3/h. W centralach zastosowano nagrzewnice, chłodnice, zintegrowane czerpnie i wyrzutnie oraz automatykę sterującą.

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Budynek Laboratoryjno-Badawczy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej - dostawa 2 central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz kanałowych nagrzewnic elektrycznych i chłodnic wodnych. Jedna z central realizuje odzysk ciepła poprzez wymiennik przeciwprądowy, dodatkowo została wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, podwyższono klasę filtrów powietrza na EU7, wykonanie podwieszane. Druga centrala została zbudowana w oparciu o wymiennik obrotowy i zastosowano w niej nagrzewnicę elektryczną, wykonanie stojące. Obie centrale dostarczono z kompletnym układem sterowania STW-2.

Stadion Miejski w Rzeszowie

Stadion Miejski w Rzeszowie - dostawa 5 podwieszanych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym (VEBAR CSP) o łącznej wydajności 23.840 m3/h oraz 2 nawiewnych central podwieszanych bez odzysku ciepła (VEBAR N) o łącznej wydajności 1.600 m3/h. Wszystkie centrale wyposażono w nagrzewnice wodne / nagrzewnice elektryczne, część w chłodnice freonowe. Centrale okablowano i dostarczono z systemem sterowania STW.

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski - dostawa 15 central wentylacyjnych z wymiennikami krzyżowymi (typ VEBAR CS i VEBAR CSL) oraz obrotowymi (typ VEBAR CR). Centrale zostały wyposażone w nagrzewnice wodne, chłodnice freonowe, komory mieszania oraz zabudowę modułów hydraulicznych zintegrowaną z centralami. Łączna wydajność central to ok. 95.000 m3/h.

Hala lakiernicza PACYGA w Krzeszowie

Hala lakiernicza PACYGA w Krzeszowie - dostawa centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła typu VEBAR CS o wydajności 33.500 m3/h. Centrala wyposażona w wymiennik krzyżowy, nagrzewnicę wodną oraz zintegrowaną z centralą szafę sterującą.

Centrum Górskie Korona Ziemi

Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi - dostarczono 4 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Trzy centrale VEBAR WS wyposażone zostały w wymienniki spiralno-przeciwprądowe oraz chłodnice freonowe. Czwartą centralę VEBAR CNW wyposażono w wymiennik glikolowy oraz nagrzewnicę elektryczną. Łączna wydajność central 12.500 m3/h.

Drukarnia Hattrick w Zatorze

Drukarnia Hattrick w Zatorze - dostarczono dwie podwieszane centrale wentylacyjne typu VEBAR CSV o łącznej wydajności 13.500 m3/h. Centrale zostały wyposażone w wymienniki krzyżowe, nagrzewnice wodne i układ sterowania.

Fabryka FCASE w Jaworniku

Fabryka FCASE w Jaworniku - dostarczono dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła: centrala wentylacyjna VEBAR CS wyposażona z wymiennikiem krzyżowym o wydajności 17.000 m3/h oraz centrala wentylacyjna VEBAR CS z wymiennikiem obrotowym o wydajności 22.000 m3/h. Centrale wyposażone zostały w nagrzewnice i chłodnice wodne oraz tłumiki hałasu. Obie centrale w wykonaniu epoksydowanym. System sterowania: szafa sterująca zabudowana w centrali.

Hala tłoczenia firmy FABIOS

Hala tłoczenia firmy FABIOS w Białce - dostarczono dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła realizowanym przez wymienniki krzyżowe (typ centrali VEBAR CS). W centralach zastosowano nagrzewnice wodne oraz dodatkową filtrację klasy F9. Łączna wydajność central ok. 31.000 m3/h.

Zamek w Baranowie Sandomierskim

Zamek w Baranowie Sandomierskim - dostawa centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła typu VEBAR CS. Centrala o wydajności 2.500 m3/h wyposażona w wymiennik krzyżowy, nagrzewnicę wodną oraz układ sterowania.

Dom jednorodzinny w okolicach Białegostoku

Budynek wyposażono w zestaw nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła. VENA Standard 4 EC.

Dom jednorodzinny w okolicach Nowego Targu

Zestaw wentylacyjny CNWB 400/200 o wydajności Q=400 m3/h. Wydajność powietrza regulowana jest poprzez 5-stopniowy regulator transformatorowy. Dla ewentualnego chłodzenia powietrza w okresie letnim może być ono czerpane z GWC (gruntownego wymiennika ciepła).

Dom jednorodzinny w miejscowości Ujazd k/Krakowa

Budynek wyposażono w centralę wentylacyjną typu CNWB 500/250 o wydajności 900 m3/h. Sterowanie automatyczne przy pomocy 2-kanałowego zegara i regulatora obrotów typu ARW.

Osiedle domów jednorodzinnych Parkowe Wzgórze w Mogilanach

Wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła firmy Bartosz wykonano w 95 budynkach prestiżowego osiedla domów jednorodzinnych w Mogilanach k. Krakowa. W ramach projektu wykonano także system osuszania w kilku basenach. W przygotowaniu do realizacji czekają następne 54 budynki (III etap budowy).

Dom jednorodzinny z basenem w Myślenicach

Budynek posiada dwa niezależne układy wentylacyjne: - w części mieszkalnej zainstalowano centralę typu CNWB 400/200 o wydajności 500 m3/h, - w części basenowej pracuje osobna centrala typu CNWB 450/315 o wydajności 850 m3/h. Układ utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz pomieszczenia basenowego. Rozkład i usytuowanie kratek wentylacyjnych zapewnia optymalny ruch powietrza i zapobiega wykropleniu się pary wodnej na powierzchniach przeszklonych. Sterowanie centrali zapewnia całkowicie automatyczną pracę wentylacji z możliwością zmiany wydajności w czasie oraz regulacji temperatury nawiewu.

Magazyn wyrobów gotowych WATS w Mysłowicach

W magazynie zainstalowano centralę wentylacyjną typu CNWB 800/400 o wydajności 2600 m3/h wyposażaną w układ sterowania STW-2 oraz nagrzewnicę gazową firmy Winterwarm o mocy 30 kW. Na uwagę zasługuje sposób umieszczenia centrali i jej elementów - praktycznie nie zabiera miejsca wewnątrz obiektu

 Drukarnia Inter Druku w Białymstoku

W budynku została wykonana wentylacja z odzyskiem ciepła - trzy centrale typu CNWB. Wydajność układu 15.300 m3/h.

Stocznia Polifaktor w Augustowie

Inwestycja obejmowała dostawę i montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła w hali produkcyjnej. Zastosowano dwa układy w oparciu o zestawy CNWB 2x1350. Całkowita wydajność układów 32.200 m3/h.

Budynek jednorodzinny z basenem w Myślenicach.

Budynek posiada dwa niezależne układy wentylacyjne: W części mieszkalnej zainstalowano centralę typu CNWB 400/200 o wydajności 500 m3/h.

Hala sportowa w S.P. nr. 50 w Białymstoku.

Wentylacja hali sportowej oparta o zestaw CNWB 2x1200 (12100 m3/h). Dodatkowo zastosowano niezależną centralę do wentylacji bieżni o wydatku do 2600 m3/h.

Centrum zabaw

Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w „Centrum Zabaw Fikoland” realizowana przez 2 centrale wentylacyjne CNWB 600/315 o wydajności 1500 m³/h każda.

MOSiR - Pływalnia nr. 3 w Białymstoku.

Modernizacja istniejącego układu wentylacyjnego - wykorzystano sekcje wymienników WS 2x1100 o wydajności 10 240 m3/h z systemem częściowej recyrkulacji.

Domek jednorodzinny w Krakowie.

Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła w domku jednorodzinnym w Krakowie. W budynku wykorzystano centrale Vena 4.

Centrum Handlowe w Chełmie

W centrum wykorzystano cztery centrale rekuperacyjne w wykonaniu zewnętrznym typu DNWB 700 i DNWB 800. Centrale wyposażono w nagrzewnice wodne, które dodatkowo dogrzewać będą świeże powietrze w okresie silnych mrozów. Układ sterowania wentylacją oparty został również o rozwiązania firmy Bartosz - automatyka typu STW-1.

Aula Akademii Medycznej w Białymstoku

Dostawa central wentylacyjnych na potrzeby auli wykładowej oraz laboratorium o łącznej wydajności 28 400 m3/h.

Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Wentylacja z odzyskiem ciepła w Muzeum Sztuki Współczesnej, które mieści się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie – zastosowane urządzenie CNWB 700/315.

Fitness Club Maniac Gym w Białymstoku.

Wentylacja pomieszczeń aerobiku, basenu oraz recepcji realizowana przez 3 zestawy o łącznej wydajności 6500 m3/h.

Lodowisko w Białymstoku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Lodowisko. Zastosowano 2 centrale w wykonaniu zewnętrznym KNWB 1350 (łączna wydajność 16100 m3/h).

Rekuperacja na osiedlu Parkowe Wzgórze k.Krakowa

Wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła firmy Bartosz wykonano w 95 budynkach - I i II Etap oraz osuszanie w kilku basenach. W przygotowaniu do realizacji czekają następne 54 budynki - III Etap budowy. W budynkach wykorzystano centrale wentylacyjne min. Vene 3 i 4.

Wentylacja hali produkcyjnej w Firmie Bartosz w Białymstoku

Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wraz ogrzewaniem powietrza i częściową recylkulacją realizowana przez centralę CNWB 1350/630/NE/R o wydajności 7000 m³/h. Pomieszczenia socjalne wentylowane są poprzez zastosowanie oddzielnego układu z odzyskiem ciepła CNWB 1100/560 o wydajności 5130 m³/h.

Promocja: panel graficzny PS-G

aktualności